Tuinbouwschool

Merchtem

Specialisatiejaar Tuinbouwproductie

Tuinbouwproducties

  • Je werkt graag buiten.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.
  • Je bent geboeid door de groenteteelt, sierteelt en/of fruitteelt.
  • Teeltwerkzaamheden en onderhoudszorgen behoren tot je favoriete werkzaamheden.
  • Je hebt oog voor kwaliteit en verantwoord gebruik van plantenbeschermingsmiddelen.

Dan zit je in tuinbouwproducties/teelten op je plaats.

Wat leer je?

Je verwerft een goede basisvorming in het productieproces van allerhande teelten.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de commercialisatie, de loonadministratie, milieuwetgeving en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, investeringen,…

Via stage krijg je ervaring met je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Wat daarna?

Je kan aan de slag in de tuin- en landbouwbedrijven, veilingen, kwekerijen of als zelfstandig bedrijfsleider.

VAKKEN7 BTP
Levensbeschouwing2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming/ Nederlands4
Wiskunde2
Project seminarie1
Theorie beheer tuinbouwbedrijf7
Praktijk beheer tuinbouwbedrijf4
Stage8
TOTAAL32
Schuiven naar boven