Tuinbouwschool

Merchtem

Schoolraad

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke zaken van de school te bespreken. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten: de leerlingen, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Al deze mensen hebben iets te zeggen over wat de school moet/kan doen.

Een schoolraad is verplicht.

In de schoolraad zijn enkele vaste groepen vertegenwoordigd:

  • Het personeel
  • De ouders
  • De leerlingen
  • De lokale gemeenschap (bedrijven waar de school vaak stageplaatsen heeft, eigenaar van het buurtwinkeltje…)
  • Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is niet aanwezig als een van de andere leden hierom vraagt. Dat kan bijvoorbeeld als het over een gevoelig thema gaat voor de school, en de schoolraad dat eerst onderling helemaal wil uitklaren.

Schuiven naar boven