Biotechnieken DA-finaliteit


VAKKEN3de jaar4de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
MEAV10
Digitools10
Nederlands44
Wiskunde44
      Fysica + labo23
      Chemie + labo2+12+1
      biologie 01
      Labo biologie32
      Labo- en productietechnieken56
TOTAAL33u33u

Schuiven naar boven