3de jaar Biotechnieken DA-finaliteit

VAKKEN 
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans 2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
MEAV2
Nederlands4
Wiskunde4
Fysica + labo2
Chemie + labo3
Labo biologie3
Labo- en productietechnieken5
TOTAAL33
Schuiven naar boven