Plant-dier-milieutechnieken D/A-finaliteit


VAKKEN3de jaar 4de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
MEAV10
Digitools10
Nederlands44
Wiskunde33
Biologie01
Chemie22
Fysica11
Plant-dier-milieutechnieken
      Agro-ecologie11
      Plant35
      Groenbeheer12
      Dier44
      Mechanisatie en Techniek20
TOTAAL33u33u

Schuiven naar boven