3de jaar Plant-dier-milieu A-finaliteit

VAKKEN 
Godsdienst2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding2
PAV
      Nederlands3
      Maatschappelijke vorming3
      Wiskunde1
      Natuurwetenschappen1
Plant-dier-milieu
      Plant8
      Groenbeheer1
      Dier6
      Mechanisatie en techniek3
Artistieke vorming1
TOTAAL33
Schuiven naar boven