Biotechnologische wetenschappen D-finaliteit


VAKKEN3de jaar4de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 33
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
MEAV maatschappelijke economische en artistieke vorming10
Digitools10
Nederlands44
Wiskunde55
      Biologie23
      Fysica33
      Chemie23
      Biotechnologische wetenschappen33
TOTAAL32u32u

Schuiven naar boven