3de jaar Biotechnologische wetenschappen D-finaliteit

VAKKEN 
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans 3
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
MEAV2
Nederlands4
Wiskunde5
Biologie2
Fysica3
Chemie2
Biotechnologische wetenschappen3
TOTAAL32 uur
Schuiven naar boven