Tuinbouwschool

Merchtem

1ste jaar B-stroom

Wat leer je?
Je wil starten in het middelbaar onderwijs in een kleine, gezellige klas waar er aandacht is voor al jouw vragen. In het 1ste leerjaar B-stroom zal je tijdens de vakken Nederlands en wiskunde de belangrijkste leerstofonderdelen van het basisonderwijs herhalen.

In het project STEM denk je na over verschillende wetenschappelijke principes en ga je hiermee experimenteel aan de slag. Dankzij dit vak brengen we je wetenschappelijke (plant-dier), technische inzichten en vaardigheden bij. Via het vak tekstanalyse willen we samen met jou extra kennis bijbrengen waarbij de taal (woordenschat – tekstbegrip) de drager van deze kennis zal zijn. 

De krachtlijnen van deze studierichting zijn

  • Wiskunde basisvorming
  • Nederlands basisvorming
  • Maatschappelijke vorming
  • STEM-projecten
    • Dier en milieutechnieken
    • Plant en milieutechnieken

Waar kan je heen?
Vanwege de brede basisvorming biedt deze optie een prima voorbereiding op elke richting binnen de B-stroom. Voorbeeld binnen onze school is STEM-technieken (B-stroom).

Keuzegedeelte5 uur
Nederlands tekstanalyse1
Wiskunde verdieping/remediëring1
Digitools1
Dier- en milieutechnieken1
Plant- en milieutechnieken1
Algemene Vorming27 uur
Algemene vorming1 B
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Engels1
Frans2
Nederlands4
Wiskunde4
Artistieke vorming3
Techniek4
Natuurwetenschappen2
TOTAAL27
Schuiven naar boven