Capaciteitsbepalingen

Voor het schooljaar 2021-2022 gelden volgende capaciteitsbepalingen:

1 A: 60 leerlingen – nog 6 plaatsen

1 B: 26 leerlingen – volzet

Volzetverklaringen

2 A: nog 3 plaatsen

2 B: nog 14 plaatsen

3 BIOwetenschappen: nog 10 plaatsen

3 BIOtechnieken: nog 4 plaatsen

3 TPDM: volzet

3 BPDM: nog 1 plaats

4 TBIOW: nog 10 plaatsen

4 TPDM: nog 3 plaatsen

4 BPDM: nog 2 plaatsen

5 TBIOW: nog 4 plaatsen

5 TPW/TDLW: nog 11 plaatsen

5 BLB/BTG: nog 3 plaatsen

6 TBIO: nog 2 plaatsen

6 TPW/TDLW: volzet

6 BLB/BTG: volzet

7 BTP/BTO: nog 10 plaatsen

7 BVT: nog 7 plaatsen

We zullen regelmatig de stand van zaken aanvullen op onze website.
Onze huidige leerlingen werden standaard overgezet naar het volgende leerjaar. Er kunnen dus  nog plaatsen vrijkomen in de loop van de komende maanden door attesteringen en leerlingen die veranderen van studierichting en/of school. We zullen dan steeds de volgorde van inschrijving respecteren bij het toewijzen van de vrijgekomen plaatsen.

Schuiven naar boven