Tuinbouwschool

Merchtem

2de jaar A-stroom

VAKKEN2 A
Digitools1
Nederlands / Frans / wiskunde1
basisoptie5
– STEM-wetenschappen of STEM-technieken
ALGEMENE VAKKEN
Geschiedenis2
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving
Engels2
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Artistieke vorming2
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
TOTAAL25 + 7

Schuiven naar boven