Plant-, dier- en milieutechnieken 2de graad

Heb je belangstelling voor land- en tuinbouw, bloemen en planten, dieren en/of milieubeheer?
Wil je een sterke theoretische, praktische en algemene vorming, erop gericht om verdere studies goed te kunnen aanvatten?

Dan is de richting Plant-, Dier-, en Milieutechnieken iets voor jou. 

Wat leer je?

Naast de algemene vakken leer je er de basiskennis en basisvaardigheden van de land- en tuinbouw.

  • Je leert omgaan met planten, dieren en technisch materiaal.
  • Je krijgt voeling met de groene sector.
  • Theorie en praktijk worden geïntegreerd gegeven.

Wat daarna?

Je kiest voor de 3de graad TSO:
Planttechnische Wetenschappen of Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen.

2de graad TSO: Plant-, Dier- en Milieutechnieken

VAKKEN3 TPDM4  TPDM
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Toegepaste biologie22
Toegepaste chemie22
Toegepaste fysica22
THEORIE
Plant
Milieu11
Dier
PDM44
PRAKTIJK
PLANT
DIER
PDM44
TOTAAL3232
Schuiven naar boven