Tuinbouwschool

Merchtem

Plant-, dier- en milieutechnieken 4de jaar

Heb je belangstelling voor land- en tuinbouw, bloemen en planten, dieren en/of milieubeheer?
Wil je een sterke theoretische, praktische en algemene vorming, erop gericht om verdere studies goed te kunnen aanvatten?

Dan is de richting Plant-, Dier-, en Milieutechnieken iets voor jou. 

Wat leer je?

Naast de algemene vakken leer je er de basiskennis en basisvaardigheden van de land- en tuinbouw.

  • Je leert omgaan met planten, dieren en technisch materiaal.
  • Je krijgt voeling met de groene sector.
  • Theorie en praktijk worden geïntegreerd gegeven.

Wat daarna?

Je kiest voor de 3de graad TSO:
Planttechnische Wetenschappen of Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen.

2de graad TSO: Plant-, Dier- en Milieutechnieken

VAKKEN4  TPDM
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica2
THEORIE
Plant2
Milieu1
Dier2
PRAKTIJK
Plant2
Dier2
TOTAAL32
Schuiven naar boven