Tuinbouwschool

Merchtem

Elementor #3962

Wat leer je?
Biotechnologische en chemische wetenschappen is een theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met biotechnologisch-wetenschappelijk denken alsook vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je denkt mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Je bestudeert de wereld van genetica, celleer, immuunsysteem, enzymen, biotechnologie, chemie,…

Je hebt naast deze interesse voor wetenschappen ook talent voor wiskunde in relatie tot sport en beweging. Je bent daarnaast ook geïnteresseerd in anatomie, fysiologie en biomechanica.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn

  • Wiskunde uitbreiding
  • Sterk wetenschappelijk
    • Biologie
    • Chemie
    • Fysica
  • Projecten biotechnologie 
  • Project sportwetenschappen

Verder studeren?
Na de derde graad in deze studierichting ligt de weg open voor een wetenschappelijke studie:

Een masteropleiding zoals bio-ingenieurswetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, bewegingswetenschappen,…

Een professionele bacheloropleiding zoals agro- en biotechnologie, biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, verpleegkunde, voeding- en dieetkunde, onderwijs…

5de jaar6de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Economie 10
Nederlands33
Nederlands (academisch taalgebruik)11
Biotechnologische wetenschappen
      Wiskunde44
      Wiskunde verdieping22
      Biologie33
      Fysica22
      Chemie33
      Biotechnologische wetenschappen44
      Project seminarie GIP/ICT01
TOTAAL3333

Schuiven naar boven