Tuinbouwschool

Merchtem

Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april.

Met volgende maatregelen kun je besmetting door virussen, zoals het coronavirus maar ook andere virussen zoals het griepvirus, voorkomen:

  • Blijf in uw kot!
  • Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep.
  • Vermijd handen geven.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
  • Blijf thuis als je ziek bent. Bespreek bij milde klachten met je verantwoordelijke, en bekijk eventueel of je (meer) kan telewerken.
  • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn. Probeer een afstand van 1,5 meter te houden.
  • Raak je gezicht niet aan met je handen.
Coronavirus
Schuiven naar boven