Tuinbouwschool

Merchtem

Capaciteitsbepalingen-2

Voor het schooljaar 2021-2022 gelden volgende capaciteitsbepalingen:

1 A: 60 leerlingen – nog 13 plaatsen

1 B: 26 leerlingen – volzet op 6/3/21 om 13u44

Volzetverklaringen

2 A: volzet op 9/9/21 om 15u50

2 B: volzet op 9/9/21 om 15u32

3 Biotechnische wetenschappen (D-finaliteit): nog 12 plaatsen

3 Biotechnieken (D/A-finaliteit): volzet op 23/8/21 om 15u02

3 Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A-finaliteit): volzet op 21/5/2021 om 21u15

3 Plant, dier en milieu (A-finaliteit): volzet op 19/4/21 om 00u07

4 Biotechnische wetenschappen: nog 6 plaatsen

4 Plant-, dier- en milieutechnieken: volzet op 19/10/21 om 11u34

4 Plant, dier en milieu: volzet op 11/10/21 om 10u14

5 Biotechnische wetenschappen: nog 1 plaats

5 Planttechnische wetenschappen/Dier- en landbouwtechnische wetenschappen: nog 6 plaatsen

5 Landbouw/Tuinbouw en groenvoorziening: volzet op 19/4/21 om 00u12

6 Biotechnische wetenschappen: volzet op 27/8/21 om 10u53

6 Planttechnische wetenschappen/Dier- en landbouwtechnische wetenschappen: volzet op 19/4/21 om 00u01

6 Landbouw/Tuinbouw en groenvoorziening: volzet op 20/8/2021 om 15u39

7 Tuinbouwproductie/Tuinaanleg & Onderhoud: volzet

7 Veehouderij en Landbouwteelten: volzet

We zullen regelmatig de stand van zaken aanvullen op onze website.
Onze huidige leerlingen werden standaard overgezet naar het volgende leerjaar. Er kunnen dus  nog plaatsen vrijkomen in de loop van de komende maanden door attesteringen en leerlingen die veranderen van studierichting en/of school. We zullen dan steeds de volgorde van inschrijving respecteren bij het toewijzen van de vrijgekomen plaatsen.

Schuiven naar boven