Tuinbouwschool

Merchtem

1ste jaar A-stroom

1A-STEM WETENSCHAPPEN

Wat leer je?
In het eerste jaar ligt de focus op een brede basisvorming. Je krijgt namelijk een inhoudelijk sterk pakket algemene vorming waarmee je stevig in je schoenen staat voor elke richting in het tweede jaar. In het project STEM denk je na over verschillende wetenschappelijke – wiskundige principes en ga je hiermee experimenteel aan de slag. Dankzij dit vak brengen we je wetenschappelijke (chemie/biologie/fysica), technische en wiskundige inzichten en vaardigheden bij die je kan gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Via het vak tekstanalyse willen, we samen met jou, extra kennis bijbrengen waarbij de taal (woordenschat – tekstbegrip) de drager van deze kennis zal zijn.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn
– Wiskunde uitbreiding
– Sterk wetenschappelijk
– Zelf onderzoekend leren

Waar kan je heen?
Vermits je heel wat interesse hebt in wetenschappen en wiskunde vormt deze optie een prima voorbereiding op elke wetenschappelijke richting binnen de doorstroom en dubbele finaliteit. Voorbeelden binnen onze school zijn Biotechnologische wetenschappen (D-finaliteit), Biotechnieken (D/A-finaliteit), Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A-finaliteit).

STEM-WETENSCHAPPEN5 uur
STEM-wetenschappen2
Wiskunde verdieping1
Nederlands/Frans remediëring1
Nederlands tekstanalyse1
Algemene Vorming27 uur

1A-STEM TECHNIEKEN

Wat leer je?
In het eerste jaar ligt de focus op een brede basisvorming. Je krijgt namelijk een inhoudelijk sterk pakket algemene vorming waarmee je stevig in je schoenen staat voor elke richting in het tweede jaar. In het project STEM denk je na over verschillende wetenschappelijke principes en ga je hiermee experimenteel aan de slag. Dankzij dit vak brengen we je wetenschappelijke (chemie/biologie/fysica), technische en wiskundige inzichten en vaardigheden bij die je kan gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Via het vak tekstanalyse willen we, samen met jou, extra kennis bijbrengen waarbij de taal (woordenschat – tekstbegrip) de drager van deze kennis zal zijn.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn

– Wiskunde basis
– Wetenschappelijk
– Begeleid onderzoekend leren

Waar kan je heen?
Vermits je heel wat interesse hebt in wetenschappen vormt deze optie een prima voorbereiding op elke wetenschappelijke richting binnen de doorstroom en dubbele finaliteit. Voorbeelden binnen onze school zijn Biotechnologische wetenschappen (D-finaliteit), Biotechnieken (D/A-finaliteit), Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A-finaliteit).


STEM-TECHNIEKEN5 uur
STEM-technieken2
Wiskunde remediëring1
Nederlands/Frans remediëring1
Nederlands tekstanalyse1
Algemene Vorming27 uur


Algemene vorming1 A
Wiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Techniek2
Nederlands4
Engels1
Frans3
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Digitools1
Artistieke vorming1
Mens en samenleving2
Geschiedenis1
TOTAAL27

Schuiven naar boven