Tuinbouwschool

Merchtem

Specialisatiejaar Veehouderij en Landbouwteelten

 • Je werkt graag buiten.
 • Je hebt interesse in landbouwdieren en -teelten.
 • Je kan zelfstandig en in team werken.
 • Je bent geboeid door de landbouwsector.
 • Je werkt graag met machines die nodig zijn binnen de landbouwsector.
 • Je hebt oog voor orde en veiligheid.Dan zit je in Veehouderij en landbouwteelten op je plaats

Wat leer je?

 •  Je leert hoe je een bedrijfsadministratie efficiënt kan bijhouden. Je maakt kennis met registraties, wetgeving en vergunningen.
 • Je leert hoe je je bedrijf op de kaart zet en bedrijfscommunicatie uitvoert.
 • Je leert dieren verzorgen en keuzes maken op basis van het afwegen van kosten en baten.
 • Je leert een teeltplanning opstellen en uitvoeren met aandacht voor het commercialiseren van akkerbouwproducten.
 • Tijdens werkplekleren maak je kennis met de modernste technieken.
 • Je leert landbouwmachines gebruiken, bedienen, afstellen en onderhouden.
 • Je stages zetten de theorie om in de praktijk en bereiden je voor tot een sterke speler op de arbeidsmarkt.
 • Je leert een landbouwbedrijf managen.

Via stage krijg je ervaring met je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Wat daarna?
Deze richting leidt tot je diploma secundair onderwijs wat je toegang biedt tot een brede waaier van tewerkstellingskansen binnen de landbouwsector. Je wordt opgeleid tot technisch medewerker of bedrijfsverzorger. Je kan aan de slag als flexibele bedrijfsverzorger of zelfstandig uitbater van een land- en tuinbouwbedrijf. Daarnaast kan je aan de slag als werknemer in de agro-industrie of agrarisch overheidsdiensten.

VAKKEN7 BVT
Levensbeschouwing2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming/ Nederlands4
Wiskunde2
Project seminarie1
Theorie beheer landbouwbedrijf7
Praktijk beheer landbouwbedrijf4
Stage8
TOTAAL32
Schuiven naar boven