Tuinbouwschool

Merchtem

Proeftuin

Vanuit een zekere frustratie en nood aan vernieuwing wordt er nagedacht hoe het moestuinproject beter aangepakt en uitgediept kan worden. Door middel van onderling overleg tussen enkele leerkrachten zijn er vele ideeën bij elkaar gesprokkeld waaruit er een haalbaar concept onder de vorm van een echt moestuintjescomplex ontsproten is. Allereerst wordt alles uitgebreid besproken zonder een beperking tot uitbreiding, de voor-en nadelen worden opgesomd waarna de gehele werking voor alle leerkrachten (VOET) wordt aangehaald.

Op de ruimte waar de afdeling Sierboomteelt met een plaatsoverschot zit en waar er momenteel de moestuintjes aanwezig zijn, is er de mogelijkheid om een vaste zone in te plannen met aparte moestuintjes. De zone biedt vaste structuren (omboorde tuinen, zitplaats,werktafels,…), maar zorgt door een omwalling (snoephaag, windscherm,…) voor een afgelijnder, properder en duidelijker concept. Dit biedt de mogelijkheid om het leermoment te verlengen en het jaarrond praktische lessen in te voorzien. Behalve dit zijn er ook kansen om vakoverschrijdend theorie en praktijk te verduidelijken.


Proces

De leerlingen krijgen de kans om het gehele proces van zaadje tot vrucht te kunnen aanschouwen waarbij verschillende technieken en plantensoorten aan bod komen. Ook het noodzakelijke werk van spitten, hakken tot oogsten past binnen deze werkvisie. Het dynamisch geheel en de diversiteit van het concept geven ook de kansen om flexibel om te springen met taken zoals bijvoorbeeld bij slecht weer of leerlingen met een voetblessure.

Engagement
We gaan de betrokkenheid van de leerlingen verhogen door ze voor langere tijd verantwoordelijk te stellen voor hun perceel. De visie naar natuur en ecologie wordt bevordert door hier originele technieken bij aan te leren. Ook een algemeen engagement naar het geheel concept wordt gestimuleerd net door alle tuintjes in één thema, werkplaats onder te brengen.

Integratie
Om de praktijklessen beter in te vullen en dit op het niveau van een eerste graad, kan het een voordeel bieden om de leerlingen via het tuintjesconcept in te leiden in het buitenleven. We laten ze kennismaken met het geheel, waarbij we meer tijd en kansen nemen om de theorie en praktijk te laten samenvloeien, zodat alles beter wordt opgenomen.

Foto’s: Steff Gillissen (i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)

Proeftuin
Schuiven naar boven