Tuinbouwschool

Merchtem

Plant en milieu A-finaliteit​

Wat leer je?

Plant en milieu is een praktisch agrarische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je krijgt een  praktisch agrarische vorming met focus op de plantaardige productie. Ook het bedienen en besturen,  onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines komen aan bod. Je leert ook volgens agro- ecologische principes handelen.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn 

  • Nederlands en Wiskunde basisvorming
  • Maatschappelijke basisvorming
  • Verzorging van land- en tuinbouwteelten met het oog op een economisch rendabele plantaardige 
  • productie
  • Gemechaniseerd werk met landbouwtractoren of landbouwmachines voor land- en tuinbouw  (voorbereiding van de grond, planten of zaaien, verzorgen, oogsten)
  • Je behaalt een diploma P1 (fytolicentie)

Verder studeren?

Na de derde graad in deze studierichting ligt de weg open voor een job in de arbeidsmarkt:

Arbeidsmarkt: Tuinbouw- en toeleveringsbedrijven. Technisch medewerker in ondernemingen en bedrijven die met dieren of planten werken.

5de jaar6de jaar
Levensbeschouwing22
Frans 22
Lichamelijke opvoeding22
LIS, projectwerking
    Nederlands22
    Wiskunde22
    MAVO22
Plant en milieu
      EVG (P1)11
      Toegepaste economie10
      Groenteteelt33
      Fruitteelt22
      Sierteelt22
      Landbouwmechanisatie32
      Stage78
      Project seminarie/digitools11
TOTAAL3332
Schuiven naar boven