Ongeval

Uw zoon/dochter heeft tijdens de schooluren een ongeval gehad.
Onze school is verzekerd bij Ethias. (alleen lichamelijke schade)

Om aangifte te doen is het belangrijk om het meegegeven formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Vergeet ook niet het geneeskundig getuigschrift door de geneesheer te laten invullen. De documenten worden uiterlijk binnen de week na het ongeval terug afgegeven op het secretariaat.

Na ontvangst van deze documenten kan de school een dossier via het online platform van Ethias openen. Het door Ethias toegekende dossiernummer wordt u doorgestuurd via smartschool.

Voor de verdere afhandeling dient u nadien steeds contact op te nemen met Ethias. De school komt niet tussen in de schadeafhandeling.

Indien u toch nog vragen heeft of moeilijkheden bij het invullen van de aangifte, mag u steeds contact opnemen met Mevr. N. De Baerdemaeker via mail of telefoon (nelly.debaerdemaeker@tuinbouwschool.be – 052 37 27 37)

Download hier het aangifteformulier

Schuiven naar boven