Capaciteitsbepalingen

Voor het schooljaar 2021-2022 gelden volgende capaciteitsbepalingen:

1 A: 60 leerlingen – nog 6 plaatsen

1 B: 26 leerlingen – volzet op 6/3/21 om 13u44

Volzetverklaringen

2 A: nog 2 plaatsen

2 B: nog 12 plaatsen

3 Biotechnische wetenschappen (D-finaliteit): nog 10 plaatsen

3 Biotechnieken (D/A-finaliteit): nog 6 plaatsen

3 Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A-finaliteit): nog 3 plaatsen

3 Plant, dier en milieu (A-finaliteit): volzet op 19/4/21 om 00u07

4 Biotechnische wetenschappen: nog 8 plaatsen

4 Plant-, dier- en milieutechnieken: nog 2 plaatsen

4 Plant, dier en milieu: nog 2 plaatsen

5 Biotechnische wetenschappen: nog 2 plaatsen

5 Planttechnische wetenschappen/Dier- en landbouwtechnische wetenschappen: nog 7 plaatsen

5 Landbouw/Tuinbouw en groenvoorziening: volzet op 19/4/21 om 00u12

6 Biotechnische wetenschappen: nog 2 plaatsen

6 Planttechnische wetenschappen/Dier- en landbouwtechnische wetenschappen: volzet op 19/4/21 om 00u01

6 Landbouw/Tuinbouw en groenvoorziening: volzet op 19/4/21 om 00u01

7 Tuinbouwproductie/Tuinaanleg & Onderhoud: nog 10 plaatsen

7 Veehouderij en Landbouwteelten: nog 7 plaatsen

We zullen regelmatig de stand van zaken aanvullen op onze website.
Onze huidige leerlingen werden standaard overgezet naar het volgende leerjaar. Er kunnen dus  nog plaatsen vrijkomen in de loop van de komende maanden door attesteringen en leerlingen die veranderen van studierichting en/of school. We zullen dan steeds de volgorde van inschrijving respecteren bij het toewijzen van de vrijgekomen plaatsen.

Schuiven naar boven