Capaciteitsbepalingen

Voor het schooljaar 2022-2023 gelden volgende capaciteitsbepalingen:

1 A: 45 leerlingen – nog 15 plaatsen

1 B: 24 leerlingen – volzet op 7/03/2022 om 00u20

Volzetverklaringen

2 A Stemtechnieken: volzet op 18/04/2022 om 15u12

2 A Stemwetenschappen: volzet op 19/04/2022 om 00u15

2 B Stemtechnieken: volzet op 16/04/2022 om 14u31

3 Biotechnologische wetenschappen (D-finaliteit): nog 4 plaatsen

3 Biotechnieken (D/A-finaliteit): nog 2 plaatsen

3 Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A-finaliteit): nog 1 plaats

3 Plant, dier en milieu (A-finaliteit): volzet op 19/04/2022 om 12u27

4 Biotechnologische wetenschappen: nog 12 plaatsen

4 Biotechnieken: nog 2 plaatsen

4 Plant-, dier- en milieutechnieken: volzet op 19/04/2022 om 00u08

4 Plant, dier en milieu: volzet op 16/04/2022 om 10u16

5 Biotechnische wetenschappen: nog 3 plaatsen

5 Planttechnische wetenschappen/Dier- en landbouwtechnische wetenschappen: nog 5 plaatsen

5 Landbouw: nog 1 plaats

5 Tuinbouw en groenvoorziening: nog 1 plaats

6 Biotechnische wetenschappen: nog 1 plaats

6 Planttechnische wetenschappen/Dier- en landbouwtechnische wetenschappen: nog 12 plaatsen

6 Landbouw/Tuinbouw en groenvoorziening: volzet op 16/04/2022 om 15u31

7 Tuinbouwproductie/Tuinaanleg & Onderhoud: nog 2 plaatsen

7 Veehouderij en Landbouwteelten: nog 10 plaatsen

We zullen regelmatig de stand van zaken aanvullen op onze website. Onze huidige leerlingen werden standaard overgezet naar het volgende leerjaar. Er kunnen dus  nog plaatsen vrijkomen in de loop van de komende maanden door attesteringen en leerlingen die veranderen van studierichting en/of school. We zullen dan steeds de volgorde van inschrijving respecteren bij het toewijzen van de vrijgekomen plaatsen.

Schuiven naar boven