Tuinbouwschool

Merchtem

Biotechnologische wetenschappen D-finaliteit sport

Wat leer je?
Biotechnologische wetenschappen is een theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met biotechnologisch-wetenschappelijk denken alsook vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je denkt mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Je bestudeert de wereld van micro-organismen, voedingsmiddelen en voedingsstoffen, hormonen, statistiek, enzymologie,…

Je hebt naast deze interesse voor wetenschappen ook talent voor wiskunde in relatie tot sport en beweging. Je bent daarnaast ook geïnteresseerd in anatomie, fysiologie en biomechanica.
De krachtlijnen van deze studierichting zijn
– Wiskunde uitbreiding
– Sterk wetenschappelijk (Biologie, Chemie, Fysica)
– Projecten biotechnologie
– Project sportwetenschappen

Waar kan je heen?
Vermits je heel wat interesse hebt in wetenschappen en wiskunde vormt deze optie een prima voorbereiding op elke wetenschappelijke richting binnen de doorstroom en dubbele finaliteit. Voorbeelden binnen onze school zijn Biotechnologische en chemische wetenschappen (D-finaliteit), Biotechnologische en chemische technieken (D/A-finaliteit).

Verder studeren?
Na de derde graad in deze studierichting ligt de weg open voor een wetenschappelijke studie:
Een masteropleiding zoals bio-ingenieurswetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, bewegingswetenschappen,…
Een professionele bacheloropleiding zoals agro- en biotechnologie, biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, verpleegkunde, voeding- en dieetkunde, onderwijs…

3de jaar4de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 33
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Mens en samenleving (projectwerking)1/20
Digitools1/20
Nederlands44
Wiskunde54
Optie sportwetenschappen12
Biotechnologische wetenschappen
      Biologie33
      Fysica22
      Chemie23
      Biotechnologische wetenschappen33
TOTAAL3232
Schuiven naar boven