Tuinbouwschool

Merchtem

Biotechnologische en chemische technieken DA-finaliteit

5de jaar6de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Economie 10
Project seminarie/ICT - GIP01
Wiskunde33
Wiskunde verdieping11
Biotechnologische en chemische technieken
      Fysica + labo22
      Chemie + labo2+12+1
      Biologie22
      Productieprocessen en -beheer22
      Biotechnologische en chemische technieken    33
      Productiesystemen 33
TOTAAL3232
Schuiven naar boven