Tuinbouwschool

Merchtem

Biotechnologische en chemische technieken DA-finaliteit

Wat leer je?
Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkel je vaardigheden van de laboratoriumassistent en de  labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkel je competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie. Je verwerft inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie. Je verdiept eveneens in de uitvoering van technieken in technisch complexe en geautomatiseerde omgevingen en gaat graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn 

 • Wiskunde uitbreiding
 • Sterk wetenschappelijk
  • Biologie: celtypen en weefsels, genetica, biotechnologie 
  • Chemie: classificatie, chemische formules en reacties, structuur en eigenschappen van  stoffen, stoichiometri,…
  • Fysica
 • Projecten productie- en procestechnieken 
 • Analysetechnieken en biochemische productietechnieken
 • Productiesystemen: opbouw van productiesystemen, automatisatie, meet- en regeltechniek, sensoren en actuatoren, materietransport

Verder studeren?
Na de derde graad in deze studierichting ligt de weg open voor een wetenschappelijke studie of de arbeidsmarkt:

Een professionele bacheloropleiding zoals Agro- en Biotechnologie, Biomedische Laboratorium-Technologie, Chemie, industriële wetenschappen, Verpleegkunde, Onderwijs, Voeding- en Dieetkunde…

Arbeidsmarkt: Labotechnische medewerker, Laboratoriumassistent, Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

5de jaar6de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Economie10
Nederlands22
Biotechnologische en chemische technieken
      Wiskunde44
      Biologie22
      Fysica + labo22
      Chemie + labo2+12+1
      Productieprocessen en -beheer22
      Biotechnologische en chemische technieken    33
      Productiesystemen 33
      Project seminarie GIP/ICT01
TOTAAL3232
Schuiven naar boven