Tuinbouwschool

Merchtem

Tweede beroepsvoorbereidend leerjaar

In het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar kiest onze school voor het beroepenveld land- en tuinbouw. Dit leerjaar bereidt je voor op vervolgstudies in het beroeps tuinbouw of je kan nadien je studies ook vervolgen in een andere beroepsrichting. Naast de basis van algemene vakken zijn het vooral de vakken uit het beroepenveld die de inhoud van dit leerjaar bepalen. De vakken uit het beroepenveld zijn plant- en groeimilieu, dier- en leefmilieu en realisatietechnieken.

Onze school kiest bewust voor het inleggen van Frans in het 2e BVL en de ganse beroepsrichting. De nabijheid van Brussel maakt onze tweede taal onmisbaar voor leerlingen in onze sector (bloemenwinkel, tuinaanleg). Het accent ligt hier evenwel op het gesproken, in de praktijk bruikbare Frans.

Lessentabel tweede beroepsvoorbereidend leerjaar land- en tuinbouw

VAKKEN
Levensbeschouwing 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming (MAVO) 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3
Dier en leefmilieu 3
Plant en groeimilieu 8
Algemene technieken 3
AANTAL UREN PER WEEK 32
Schuiven naar boven