Tuinbouwschool

Merchtem

Agrotechnieken Dier DA-finaliteit​

5de jaar6de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Economie 01
Wiskunde33
Natuurwetenschappen
      Fysica11
      Chemie22
      Biologie incl labo22
Agrotechnieken dier
      Algemene techniek22
      Toegepaste economie11
      EVG P222
     Akkerbouw voederwinning11
     Agro-ecologie11
      Agrotechnieken dier (theorie en praktijk incl. stage)44
      Project seminarie/ICT (stagelogboek)10
TOTAAL3232
Schuiven naar boven