Tuinbouwschool

Merchtem

Agrotechnieken Dier DA-finaliteit​

Wat leer je?
Agrotechnieken dier is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je krijgt naast de algemene vorming een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische opleiding. Je leert volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen en werken. Hierbij volg je de richtlijnen van duurzame en rendabele dierlijke productie. Je leert ook over sectorspecifieke wetgeving.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn 

  • Brede basisvorming
  • Sterk wetenschappelijk: Biologie en Chemie
  • Labotechnieken
  • Uitbreiding van biologie: fysiologie en anatomie van dieren
  • Landbouwproductiedieren verzorgen met het oog op een economisch rendabele dierlijke productie
  • Je behaalt een diploma P2 (fytolicentie)

Verder studeren?
Na de derde graad in deze studierichting ligt de weg open voor een wetenschappelijke studie of de arbeidsmarkt:

Een professionele bacheloropleiding zoals Agro- en Biotechnologie, Biomedische Laboratoriumtechnologie, Verpleegkunde, Sociaal werk, Onderwijs, Voeding- en Dieetkunde, …

Arbeidsmarkt: Tuinbouw- en toeleveringsbedrijven. Technisch medewerker in ondernemingen en bedrijven die met dieren of planten werken.

5de jaar6de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Economie01
Nederlands22
Wiskunde33
Agrotechnieken DIER
      Biologie22
      Fysica11
      Chemie22
      Algemene techniek22
      EVG P222
     Agrotechnieken dier44
     Ecologische akkerbouw22
      Stagelogboek - ICT11
      Toegepaste economie10
TOTAAL3232
Schuiven naar boven