3de jaar Plant-dier-milieutechnieken D/A-finaliteit

VAKKEN 
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans 2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
MEAV2
Nederlands4
Wiskunde3
Chemie2
Fysica1
Plant-dier-milieutechnieken
      Agro-ecologie1
      Plant3
      Groenbeheer1
      Dier4
      Mechanisatie en Techniek2
TOTAAL33 uur
Schuiven naar boven