Tuinbouwschool

Merchtem

Biotechnieken DA-finaliteit

Wat leer je?
Biotechnieken is een theoretische praktische studierichting binnen de dubbele finaliteit. Er is een sterke focus op chemie, biologie, fysica en op het toegepast wetenschappelijk onderzoeken en oplossen van problemen via productie- en procestechnieken. Vooral labo- en STEM-vaardigheden staan centraal, maar ook het analyseren van biochemische productieprocessen, met aandacht voor meet-, sturings- en regeltechnieken. In deze studierichting is het eveneens belangrijk dat je houdt van chemie en labo activiteiten (microscopie, microbiologie, voedingsanalyse, klonen, statistiek,…).

De krachtlijnen van deze studierichting zijn 

  • Wiskunde
  • Sterk wetenschappelijk
    • Biologie
    • Chemie
    • Fysica
  • Projecten productie- en procestechnieken
  • Meet en regeltechniek 

Waar kan je heen?
Vermits je heel wat interesse hebt in wetenschappen en wiskunde vormt deze optie een prima voorbereiding op elke wetenschappelijke richting binnen de dubbele finaliteit. Voorbeelden binnen onze school zijn biotechnologische en chemische technieken (D/A-finaliteit).

Verder studeren?
Na de derde graad in deze studierichting ligt de weg open voor een wetenschappelijke studie of de arbeidsmarkt:

Een professionele bacheloropleiding zoals Agro- en Biotechnologie, Biomedische Laboratorium-Technologie, Chemie, industriële wetenschappen, Verpleegkunde, Onderwijs, Voeding- en Dieetkunde…

Arbeidsmarkt: Labotechnische medewerker, Laboratoriumassistent, Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

3de jaar4de jaar
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans 22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Mens en samenleving (projectwerking)1/20
Digitools1/20
Nederlands44
Wiskunde verdieping/remediëring (wetenschappen-wiskunde)11
Biotechnieken
      Wiskunde44
      Biologie01
      Fysica + labo23
      Chemie + labo33
      Labo biologie32
      Labo- en productietechnieken45
TOTAAL3233

Schuiven naar boven