Tuinbouwschool

Merchtem

2de jaar A-stroom

2A-STEM WETENSCHAPPEN

Wat leer je?
In het tweede jaar ligt de focus op een brede basisvorming. Je krijgt namelijk een inhoudelijk sterk pakket algemene vorming waarmee je stevig in je schoenen staat voor elke richting in de tweede graad. Wetenschappen en wiskunde komen ruim aan bod.

Zo zal je tijdens de extra lesuren natuurwetenschappen de leerstofonderdelen verder uitdiepen. In het project STEM denk je na over verschillende wetenschappelijke – wiskundige principes en ga je hiermee experimenteel aan de slag. Dankzij dit vak brengen we je wetenschappelijke (chemie/biologie/fysica), technische en wiskundige inzichten en vaardigheden bij die je kan gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Via het vak tekstanalyse willen we, samen met jou, extra kennis bijbrengen waarbij de taal (woordenschat – tekstbegrip) de drager van deze kennis zal zijn.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn
– Wiskunde uitbreiding
– Sterk wetenschappelijk
– Zelf onderzoekend leren

Waar kan je heen?
Vermits je heel wat interesse hebt in wetenschappen en wiskunde vormt deze optie een prima voorbereiding op elke wetenschappelijke richting binnen de doorstroom en dubbele finaliteit. Voorbeelden binnen onze school zijn Biotechnologische wetenschappen (D-finaliteit), Biotechnieken (D/A-finaliteit), Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A-finaliteit).

STEM-WETENSCHAPPEN7 uur
STEM-wetenschappen5
Wiskunde verdieping1
Nederlands tekstanalyse1

2A-STEM TECHNIEKEN

Wat leer je?
In het tweede jaar ligt de focus op een brede basisvorming. Je krijgt namelijk een inhoudelijk sterk pakket algemene vorming waarmee je stevig in je schoenen staat voor elke richting in de tweede graad. Wetenschappen komen hier ruim aan bod.

Zo zal je tijdens de extra lesuren natuurwetenschappen de leerstofonderdelen verder uitdiepen. In het project STEM denk je na over verschillende wetenschappelijke principes en ga je hiermee experimenteel aan de slag. Dankzij dit vak brengen we je wetenschappelijke (chemie/biologie/fysica), technische en wiskundige inzichten en vaardigheden bij die je kan gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Via het vak tekstanalyse willen we samen met jou extra kennis bijbrengen waarbij de taal (woordenschat – tekstbegrip) de drager van deze kennis zal zijn.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn
– Wiskunde basis
– Wetenschappelijk
– Begeleid onderzoekend leren

Waar kan je heen?
Vermits je heel wat interesse hebt in wetenschappen vormt deze optie een prima voorbereiding op elke wetenschappelijke richting binnen de doorstroom en dubbele finaliteit. Voorbeelden binnen onze school zijn Biotechnologische wetenschappen (D-finaliteit), Biotechnieken (D/A-finaliteit), Plant-, dier- en milieutechnieken (D/A-finaliteit).

STEM-TECHNIEKEN7 uur
STEM-technieken5
Wiskunde remediëring1
Nederlands tekstanalyse1

Algemene vorming2 A
Wiskunde4
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Techniek2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Artistieke vorming1
Geschiedenis2
TOTAAL25 + 7

Schuiven naar boven